Заявление за поверителност и разпространение на „бисквитки“

Настоящата декларация за поверителност се отнася за обработката на лични данни от различни уебсайтове (в това число www.ottoworkforce.nl, www.ottoworkforce.eu, www.ottoworkforce.com, ottoworkforce.pl, ottoworkforce.sk, ottoworkforce.de, ottoworkforce.bg, ottoworkforce.cz, ottoworkforce.hu) на различни дружества, принадлежащи към OTTO Group и поддомейните на тези уеб сайтове.

 

Администраторите на Личните Данни са дружествата от OTTO Group, пълен списък на които ще намерите ТУК.

 

Пълните данни за контакт на всяко от дружествата ще намерите в уебсайта на подстраница Контакт.

 

 

Общи информации

 

Група OTTO третира много внимателно личните данни. Ние сме наясно, че обработваме много данни и стриктно спазваме съответните законови разпоредби в тази област. Правим това, като се консултираме с нашия юридически партньор, дали нашите услуги изпълняват съответните изисквания както в областта на защитата на данните, така и в съответствието със закона за защита на данните.

 

Група OTTO е съгласна с Общия регламент GDPR, който ще се прилага от 25 май 2018 година. Още отсега се подготвяме възможно най-добре за влизането в сила на тези разпоредби, така че това няма да ни изненада.

 

Данните на посетителите на Уебсайта, които обработваме

 

По принцип има възможност за посещаване на нашия Уебсайт без необходимост от предоставяне на лични данни. За статистически цели ние обработваме – между другото чрез Google Analytics – данни за датата и часа на посещенията на нашия Уебсайт; страницата, от която сте били пренасочени към нашия Уебсайт; региона, от който ни посещавате; страници и части от Уебсайта, които посещавате (колко често, колко продължително и в каква последователност); каква информация разглеждате и изтегляте от Уебсайта. Освен това събираме други, невъзможни за идентифициране, автоматични информации относно потребителите на Уебсайта.

 

Събираме горепосочените данни с цел да можем оптимално да адаптираме съдържанието на Уебсайта към желанията и нуждите на посетителите нашия Уебсайт. Информацията, която не може да бъде идентифицирана, можем да запазим за използване в бъдеще или можем да я предоставим на трети лица. Повече информации относно използването на файлове „бисквитки“ ще намерите в нашата политика за поверителност в тази област.

 

В нашия Уебсайт може да се намират линкове за пренасочване (хипервръзки) към други интернет сайтове. Настоящата декларация за поверителност не е приложима за уебсайтовете на трети лица. С оглед на горното Ви каним да се запознаете с политиката на дадените уебсайтове, за да проверите, по какъв начин те обработват Вашите данни. Във връзка с това Ви насочваме отново към разпоредбите на нашата политика за файловете „бисквитки“.

 

Откога събираме лични данни?

 

Ние събираме Вашите лични данни между другото от момента на попълване на Вашите данни в нашия Уебсайт с цел кандидатстване за работа или кандидатстване по друг начин.

 

Защо събираме лични данни?

 

Събираме и обработваме Вашите данни между другото с цел предоставяне на нашите услуги, както и да обърнем Вашето внимание върху факта за тяхното предоставяне и да Ви информираме за тях. Тези услуги обхващат например: предоставяне на персонал под наем, посредничество, командироване, набиране и подбор на служители, управление на заплати, управление на човешките ресурси, лично развитие, услуги в областта на човешките ресурси и заплати и повишаване на професионалните квалификации.

 

По-специално обработваме личните данни:

 

 1. с цел изпълнение на изискванията на законовите и подзаконови разпоредби, приложими за OTTO;

 

 1. за да определим, дали сте подходящи за дадена поръчка или функция, да определим Вашата достъпност и да Ви представим или да Ви свържем с един или няколко (потенциални) партньори и/или възложители;

 

 1. за да Ви информираме за нашите услуги, съществени знания и/или други дейности, както и да Ви представим оферта от името на ОТТО;

 

 1. с цел да Ви предложим възможности за обучение, съвети относно протичането и/или развитието на кариерата и/или услуги (свързани с работата), посредничество при намиране на работа, предоставяне на възможност за работа при възложителите, ангажирането Ви за работа при възложителите или организиране на поръчки за Вас;

 

 1. за да Ви позволим използване и да Ви предоставим достъп до затворените части на нашия Уебсайт, портали и други интернет среди;

 

Правно основание за обработката на лични данни

 

При обработването на личните данни се възползваме от различни правни основания. Значителна част от Вашите лични данни обработваме поради необходимостта от сключване на нашия договор с Вас и с нашите клиенти. Освен това обработваме Вашите лични данни, тъй като това ни е необходимо за запазване на нашия основан интерес за информирането Ви за нашата дейност и представянето на оферти. Личните данни също така се обработват въз основа на изразеното от Вас съгласие.

 

Какви лични данни за Вас събираме?

 

Събираме лични данни, които са ни необходими за предоставяне на нашите услуги. Част от тези данни е задължителна, за да можете също така Вие да се възползвате от нашите услуги. Освен това събираме допълнителни (лични) данни, благодарение на които можем да пригодим услугите си към Вашите конкретни умения и желания или да изпълним специфичните изисквания на нашите Възложители. Отговорността за коректността и валидността на предоставените данни носите Вие.

 

Между другото събираме следните данни и документи, съдържащи лични данни:

 

 • Лични данни (име, фамилия, адрес, местоживеене)
 • Е-mail адрес
 • Пол:
 • Дата на раждане:
 • Телефонен номер:
 • Е-mail адрес:
 • Curriculum vitae и мотивационно писмо, съдържащо често между другото данни относно образованието и професионалния опит.
 • В случай на целево мотивационно писмо: длъжността, за която кандидатствате.

 

Секретни лични данни

 

Ще обработваме тези данни само, когато OTTO се нуждае от секретни лични данни, за да изпълни своите законови задължения, когато Вие изразите своето съгласие или ако това е разрешено от закона. Под понятието секретни лични данни следва да се разбира данни, които могат да бъдат поверителни. Например данни за расата, вероизповеданието или здравето на дадено лице.

 

Колко дълго се съхраняват личните данни, които сме събрали в Уебсайта?

 

По отношение на личните данни, които са предоставени от Вас в рамките на посредничеството за работа използваме периоди за съхранение съгласно законодателството на дадената държава, в която кандидатствате. Винаги можете първо да се обърнете към нас за заличаване на предоставените от Вас данни. Ако не направите това, ние ще съхраняваме Вашите данни в съответствие със законодателството на държавата, от която кандидатствате, освен, когато обработваме данните въз основа на изразено съгласие – тогава ще ги обработваме, докато съгласието не бъде оттеглено. Винаги можете да оттеглите съгласието си като изпратите електронно съобщение на адрес: mojedane@ottoworkforce.pl

 

Как се съхраняват личните данни, които сме събрали в Уебсайта?

 

OTTO третира Вашата поверителност като приоритет. Поради това ние предприемаме различни мерки, за да предотвратим загубата, кражбата или друго незаконно използване на Вашите лични данни. Затова при необходимост работим с използване на шифровани съобщения и защитени връзки. Освен това предприемаме необходимите мерки по отношение на сигурността на физическия и логическия достъп.

 

Кой получава Вашите лични данни?

 

ОТТО получава Вашите лични данни. OTTO в никакъв случай няма да продава Вашите лични данни на трети лица. Освен това OTTO ще предостави Вашите лични данни на трети лица само, когато това се изисква от договора или от закона или ако е необходимо за предоставяне на нашите услуги или да обърнем внимание на факта, че ги предоставяме, за да Ви представим на нашите възложители, да можем да Ви предоставим оферта и да Ви информираме за нашите услуги.

 

Мога ли да се обърна с молба към OTTO за достъп до събраните лични данни, за тяхното коригиране или заличаване?

 

Внасяне за достъп до събраните от OTTO лични данни за Вас, за тяхното коригиране или заличаване може да се извърши от Уебсайта или с изпращане на електронно съобщение на адрес mydataBG@ottoworkforce.eu. С цел потвърждаване на Вашата самоличност, ОТТО ще помоли за удостоверяване. В резултат от това внасяне за достъп Вие можете да се обърнете към ОТТО за коригиране или заличаване на Вашите лични данни. Ако смятате, че обработваме личните Ви данни по непредпазлив начин, моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-горе данни за контакт. Освен това имате право да подадете жалба в съответната служба за защита на личните данни.

 

Жалба относно обработката на лични данни от OTTO

 

Има възможност да внесете жалба относно обработката на лични данни от OTTO, ако Вашите лични данни се използват за други цели, които не са необходими за реализиране на договора или изпълнение на законовото задължение. Вие можете да внесете например жалба относно използването на Вашите лични данни за маркетингови цели или продажба чрез изпращане на електронно съобщение на адрес mojedane@ottoworkforce.eu. Освен това имате право да прехвърляте Вашите лични данни. Това означава, че имате право за получаване на личните данни, които сте предоставили на ОТТО в ясна форма. Също така и за тази цел можете да изпратите съобщение на адрес mydataBG@ottoworkforce.eu

 

Ако възразявате срещу обработката на личните Ви данни, която е необходима за извършването на нашата работа, считаме, че е важно да Ви информираме, че без Вашите лични данни не е възможно да Ви предоставяме нашите услуги като агенция за посредничество и за временна работа.

 

Заключителна забележка

 

OTTO запазва правото си да въвежда промени в настоящата декларация за поверителност. Всяка въведена промяна ще бъде публикувана в този сайт. OTTO препоръчва на Потребителя редовно посещение на този Уебсайт с цел проверка за евентуални нововъведени промени. Настоящата декларация за поверителност е актуализирана през месец май 2018 година.

Настоящият сайт използва "бисквитки"