Основни ценности

Редно е, за да правят разликата, нашите хората да бъдат способни да направят разликата. Това не е само КАКВО правим, но и КАК го правим.

Нашата компания има 7 ясни основни ценности, които заедно формират думата УВАЖЕНИЕ. Съществуването на нашия досегашен бизнес зависи от уважението, което имаме към нашите служители, нашите клиенти, един към друг и към света около нас. Много от служителите идват от други държави. Те заслужават същото отношение като хората, в чиято държава работят. Нашите клиенти заслужават нашето уважение също. Те правят нашето съществуване възможно.

Седемте основни ценности на ОТТО

Уважението е основата на нашата компания… и нашето ежедневно предизвикателство.

Result (Резултат)

Ние сме рентабилни и целево задвижени

European (Европейски)

Не вярваме в границите, вярваме в качеството

Socially involved (Социално ангажирани)

Грижа ни е за колегите ни и за света около нас

Performance (Изпълнение)

Ние винаги правим още една стъпка

Empowerment (Овластяване)

Даваме възможност нашите хора да поемат отговорност

Customer excellence (Превъзходство на клиента)

Фокусираме седа предложим най – добрата услуга на нашите клиенти

Transparent (Прозрачност)

Вярваме в откритостта