Услуги на място

Услуги на място е изявена черта на нашия пакет с услуги. Когато редовната употреба е от големи групи от гъвкави служители, или когато е налице променливо търсене на голям брой гъвкави служители, ролята на съветника по гъвкава заетост е от съществено значение. В такива случаи, предлагаме нашите услуги по местоположение и наричаме това Услуги на място.

по местоположение
От името на нашия клиент, се грижим за всички необходими услуги по местоположението на клиента, за да се улесни работата по отношение на гъвкавите работници и ,(ако е необходимо) срочни гъвкави служители. По този начин сме близо до планирането и сме в състояние да предвидим. В състояние сме да поемем внезапни пикове с нашия широк резерв от работници, за да се гарантира оптимално човешко ниво (персонал). Ако е необходимо, могат да се увеличат бройките за няколко часа, или да се намалят. Това дава възможност да се гарантира персонализирано разгръщане на работници всеки ден. По този начин е гарантирана приемствеността на продукцията, което води до понижаване на разходите и подобряване на процеса.

Повече информация?
Искаш ли да знаеш повече за възможностите, които Отто може да ти предложи? Моля, свържи се с нас.