процедура

Отто винаги търси хора, които правят разликата. Проста да бъдеш добър не е достатъчно, ние искаме само най – добрите. Ние избираме тези хора за теб, така че най – добрите хора само могат да направят разликата за теб. За да сме сигурни, че сме ще намерим хора, които отговарят на изискванията за труда на нашите клиенти, ние преминаваме през няколко стъпки с теб.

Нуждаеш се от анализ

Заедно с теб, откриваме твоите трудови изисквания.Анализираме необходимите функционални и компетентностни профили и други въпроси, които са важни за теб. Правим това на базата на различни умения.

Съвпадение

След като имаме маркирани твоите трудови изисквания, нашата система ще избере най – подходящия кандидат от базата ни данни. Ако той/тя не е на разположение, с цел набиране на персонал ще потърсим в офисите в Холандия, Германия, Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Процесът на набиране и подбор се нарича Съвпадение, като ние отговаряме на вашите трудови изисквания с нашите служители, за да се постигне най – добрата селекция.

Селекция

Селекцията на най – добрите хора се води по следващите три стъпки:

  • Прием : набирането започва с приемно интервю. При този прием, ние обръщаме особено внимание на трудовия опит и образованието на (евентуален) служител. Освен това, мотивацията и първите впечатления са най – важни за нас.
  • Тест: за селективния процес, използваме редица специални тестови методи. Тестваме (евентуалнния) служител по въпроси като надеждност, всеотдайност, справяне с носталгията, стабилност и езикови умения. Тези тестове изготвят доклад за най – подходящия за работното място. На базата на този доклад, Съвпадението може да се направи със съответните функционални профили и свободни работни места.
  • VOG: Свидетелство за съдимост. Всеки служител на Отто трябва да има свидетелство за съдимост, което се издава от родната държава.

В услуга

Служителите никога няма да започнат работа за теб, ако не се правилна ръководени. Ние предлагаме книжка:”Работа в ….„, която се използва за нови служители. Тя съдържа цялата информация относно задачите, правилата и работодателя. В допълнение, първият ден или навлизането на новите служители, винаги е придружавано от нашия On-Site или Account Manager. Тя/той е точката на контакт за вас, както на клиента и за служителите, които работят за теб. On-Site или Account Manager се грижи за предоставяне на необходимата информация, обучението на работния етаж, управление и наблюдение на качественото и количественото изпълнение и търсят възможности за оптимизация на процесите.

Планиране

Съставяте планирането с On-Site или Account Managerр като се прави планиране в кратък срок и дълготрайно планиране. Ние считаме прогнозирането за съществен компонент, за да може да имаш дългосрочен достъп до резерв от служители. Правилната прогноза осигурява например това, че ние можем да определим във времето дали е необходим допълнителен приток или обучение на съществуващите служители.

Гарантиране на качеството

Отто означава най – високо качество. Това се демонстрира с факта, че ние сме квалифицирани със сертификати и признания в няколко държави, представляващи най – високи стандарти на качество. В партньорства с нашите принципи, ние гарантираме качеството на сътрудничеството по няколко начина:

  • Изготвяне на споразумение за нивото на обслужване (SLA) с ясно определени цели
  • Оценка и представяне на работоспособността чрез дискусии със служителите
  • Фокус върху по – нататъшното развитие на служителите
  • Фокус върху оптимизацията на процесите и процеси по намаляване на разходите
  • Ясна и прозрачна консултативна структура
  • Къси комуникационни линии
  • Ясна процедура за подаване на жалби


Повече информация?

Искаш ли да знаеш повече за възможностите, които Отто може да ти предложи? Моля, свържи се с нас.