Аутсорсинг

Фокусираме се върху бизнес дейности, които са възложени на външни изпълнители от фирми и организации. Ние поемаме отговорността за изпълнението им. Приемаме (споделен) процес и извършваме това в твоето работно място. Служителите работят под наше ръководство и надзор, така че ние поемаме тежестта далеч от теб. От само себе си се разбира, че ние поемаме пълната отговорност за качествената и количествена продукция. За тези услуги, сме компенсирани за единица (продук)т или отработен час.

Повече информация?
Искаш ли да знаеш повече за възможностите, които Отто може да ти предложи? Моля, свържи се с нас.