Работа с OTTO

Въпреки, че ние сме основно известен като международна агенция за заетост, нашата услуга предлага много повече. През последните няколко години сме направили големи крачки в специализации така и на международно ниво:

  • Отто услуги на място
  • Поставянето & командироване
  • Аутсорсинг
  • Подбор и селекция

Отто услуги на място

Отто предоставя услуги в локацията на своите клиенти. Наричаме това нашите Услуги на място. По този начин сме в непосредствена близост до клиента и може да се мисли в перспектива по отношение на планирането и специални промени.

Разположение и командироване

Ние имаме богат опит с разполагането на гъвкави и мотивирани служители. В допълнение, ние сме оборудвани с богат опит в специалности в различни области.

Аутсорсинг

Ние поемаме бизнес дейности, които са възложени на външни изпълнители от фирми и организации. Отговорността за изпълнението е наша.

Набиране на персонал и селекция

Ние разполагаме служители от една държава или регион на друга държава или регион.

работна процедура

За да сме сигурни, че сме ще намерим хора, които отговарят на изискванията за труда на нашите клиенти, ние преминаваме през няколко стъпки заедно.

Сертифициране

Нашият стремеж към най-високите стандарти за качество се поддържа от голям брой членства и сертификати.