Мисия и визия

Мисия
Вярваме в единен европейски трудов пазар без граници. Като лидер на пазара в областта на международните услуги за набиране на персонал, ние сме постоянно нащрек за нови концепции, за да послужи оптимално на интересите на нашите клиенти и служители по отношение на гъвкавата работа.

Визия
Чрез укрепване на нашата позиция в Полша, Германия или Холандия, сме способни на по – нататъшно оптимизиране на концепциите ни за нашите клиенти. В същото време, с фокус върху Уважението като най – важна индивидуална и корпоративна основна ценност, ние сме в състояние да подобрим ситуацията с трудовите ни емигранти.

Стратегия

Стратегия
„Растеж на фокус” е нашата стратегия 2015– 2017. През следващите няколко години, ние ще растем още допълнително, фокусирани още повече. Няма да се оставим да бъдем разсеяни, ще се концентрираме в това да бъдем добри и ще продължим да го подобряваме.

Нашите клиенти заслужават най – добрата услуга. Затова няма смисъл да кандидатстваш в Отто, ако си просто добър. Ние назначаваме само най – добрите. Само най – добрите правят истинската разлика.

Талантливите и успешни професионалисти знаят какво трябва да се случи и как да бъде направено. Те са в контрола. Нашите професионалисти са централно място в стратегията ни.

Стратегията на Отто като цяло може да успее ако всеки преведе това в действие и наистина го изпълни.

Това е основното послание. И ние никога не отиваме за по – малко. Ето защо Уважението е и ще си остане основната линия на нашите действия.