История

От създаването си в Холандия през 2000 г., Отто израстна до най – голямата организация на заетостта в Европа.Ние подпомагаме служителите от една държава с временна работа в друга. В допълнение, нашата компания предлага наемане на работа на широка маса хора в техните родни държави. Повече от 15 000 служители са наето от нашата компания, основно в Холандия, Германия и Полша. В Западна и Централна Европа, ние оперираме с 50 офиса. OTTO Work Force е частна собственост.