Supervisory Board

Ger Biermans

Член на Надзорния съвет

Peter Verlegh

Председател на Надзорния съвет

Directors Holding OTTO Work Force

Eric de Jong

COO

Frank van Gool

CEO

Richard Brinkman

CFO

Directors OTTO Work Force the Netherlands

Frank van Gool

Търговски директор

Karolina Swoboda

Оперативен директор

Richard Brinkman

Финансов директор

Directors OTTO Work Force Germany

Dietmar Otte

Главен мениджър

Directors OTTO Work Force Central and Eastern Europe

Tomasz Dudek

Оперативен мениджър

Advisory Board

Bart Jan Constandse

Консултативен съвет

Dries van de Beek

Консултативен съвет

Hans Wiegel

Консултативен съвет

René van der Linden

Консултативен съвет

Ruud Vreeman

Консултативен съвет